672 )ประธานเปิดโครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด

วันพุธที่  29  มิถุนายน  2559  เวลา 19.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด ของนักเรียนขยายโอกาส 4 แห่ง มีคณะผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมงานโครงการดังกล่าว  ณ รร.สระตะเฆ่ ต.บัลลังก์ ประธานเปิดโครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด

ข่าว ณ วันที่ 29 มิ.ย. 59 เวลา 14:15 น. โดย super