671 )การขออนุญาตใช้ที่ดินของวัดเพื่อทำการก่อสร้างประปาและแผนงานต่างๆ

วันพุธที่  29  มิถุนายน  2559  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เดินทางไปส่งเอกสารและติดตามการขออนุญาตใช้ที่ดินของวัดเพื่อทำการก่อสร้างประปาและแผนงานต่างๆ ให้กับหมู่บ้านของ ต.บัลลังก์ ณ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาการขออนุญาตใช้ที่ดินของวัดเพื่อทำการก่อสร้างประปาและแผนงานต่างๆ

ข่าว ณ วันที่ 29 มิ.ย. 59 เวลา 10:25 น. โดย super