670 )พิธีมอบถังน้ำสะอาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยแล้ง

วันพุธที่  29  มิถุนายน  2559  เวลา 09.30 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะร่วมพิธีมอบถังน้ำ  โดยมีท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาเป็นประธานพิธีมอบถังน้ำสะอาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาพิธีมอบถังน้ำสะอาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 29 มิ.ย. 59 เวลา 17:51 น. โดย super