669 )ขอบคุณนายจีรวัฒน์ นันทวรเวช ผจก.การไฟฟ้าฯ โนนไทย

วันอังคารที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศบาลตำบลบัลลังก์ ขอขอบคุณนายจีรวัฒน์ นันทวรเวช ผจก.การไฟฟ้าฯ โนนไทย ที่ดำเนินการนำเสาไฟฟ้าแรงสูง 5 ต้นพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับย้ายแนวเสาไฟฟ้า จากการที่คุณภัทราภรณ์ เที่ยงสันเทียะ กรุณามอบที่ดิน กว้าง 10.5 ม. ยาว 238 ม. ให้แก่ ทต.บัลลังก์ ขยายถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ณ บริเวณถนนหน้า ทต.บัลลังก์ขอบคุณนายจีรวัฒน์ นันทวรเวช ผจก.การไฟฟ้าฯ โนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 28 มิ.ย. 59 เวลา 16:50 น. โดย super