667 )ประชุมผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และเจ้าของที่ดินที่มีเขตอยู่ติดกับลุ่มน้ำลำเชียงไกร

วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น  และเจ้าของที่ดินที่มีเขตอยู่ติดกับลุ่มน้ำลำเชียงไกรสำหรับโครงการขุดลอก  จัดทำแก้มลิง  จัดทำอาคารบังคับน้ำ  และประตูระบายน้ำ  ตามโครงการที่  ฯพณฯ นรม.  กรุณาอนุมัติโห้การสนับสนุนไว้แล้ว  ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงาน   ณ   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และเจ้าของที่ดินที่มีเขตอยู่ติดกับลุ่มน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 14:05 น. โดย super