665 )ต้อนรับนางกนกพร อินรัมย์ หัวหน้าเขต ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต ๑๑ นครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มิภุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ให้การต้อนรับนางกนกพร  อินรัมย์  หัวหน้าเขต  ๕  ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อดูสถานที่เตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพเศษฯ  สาขา  โนนไทย  ณ  อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบัลลังก์  (เดิม)  ตำบลบัลลังก์  ต้อนรับนางกนกพร อินรัมย์ หัวหน้าเขต ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต ๑๑ นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 23 มิ.ย. 59 เวลา 12:37 น. โดย super