663 )ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเก่า หมู่ ๑๒

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ประธานสภา  สมาชิกสภา  เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเก่า  พร้อมมอบสิ่งของให้กับเด็กอนุบาล  โดยนายกเทศมนตรีและคณะขอเป็นกำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีต่อไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเก่า หมู่ ๑๒

ข่าว ณ วันที่ 21 มิ.ย. 59 เวลา 15:24 น. โดย super