661 )โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๕  ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  มีคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมโครงการโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

ข่าว ณ วันที่ 20 มิ.ย. 59 เวลา 12:03 น. โดย super