657 )โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้านรวมใจสู้ภัยแล้ง

เมื่อเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ของวันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจัรตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่  ทำการส่งมอบถังบรรจุน้ำขนาด  ๒,๐๐๐  ลิตร  จำนวน  ๕  ถัง  พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างฐานรองรับตามโครงการ  ๗  สี  ช่วยชาวบ้านรวมใจ  สู้ภัยแล้ง  ให้กับบ้านคูเมืองใหม่  หมู่ที่ ๑๘  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้านรวมใจสู้ภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 15 มิ.ย. 59 เวลา 11:27 น. โดย super