656 )ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ และลุ่มน้ำลำเขียงไกร ตามนโยบาย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ท่านวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กรุณาเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ  และลุ่มน้ำลำเชียงไกร  ตามนโยบาย  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  โดยมีท่านชิตชนก  สมประเสริฐ  ผอ.สนง.ชป.๘  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และท่านเทอดพงศ์  ไทยอุดม  ผอ.ชป.นม.  บรรยายแผนการดำเนินงาน  ซึ่งมีนายอำเภอโนนไทย ,โนนสูง  และส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม  ณ  สำนักงานชลประทานที่ ๘ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ และลุ่มน้ำลำเขียงไกร ตามนโยบาย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

ข่าว ณ วันที่ 15 มิ.ย. 59 เวลา 12:58 น. โดย super