655 )ต้อนรับนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ผู้ช่วยประมงจังหวัด ฯ และนายสุขุม ปะทักขินัง นักวิชาการประมง

วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ให้การต้อนรับนายบุญหลาย  กุลนารัตน์  ผู้ช่วยประมงจังหวัดนครราชสีมา  และนายสุขุม  ปะทักขินัง  นักวิชาการประมง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดฯ  ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและมอบ  พ่อ  แม่  พันธุ์ปลานิลจิตรลดา  ๓  ให้ศูนย์ขยายและผลิตพันธุ์ปลาประจำตำบล  ทั้งนี้  ทั้งสองท่านได้กรุณาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์การเลี้่ยงปลาให้แก่เยาวชนกลุ่มประมงน้ำจืดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมด้วย  ณ  โรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ผู้ช่วยประมงจังหวัด ฯ และนายสุขุม ปะทักขินัง นักวิชาการประมง

ข่าว ณ วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 15:22 น. โดย super