654 )ประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อเวลา  ๑๓.๓๐ น.  ของวันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่  ณ  กศน.ตำบลบัลลังก์  มีคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  ตำรวจชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่ง  นักเรียน กศน.  พี่น้องประชาชน เข้าร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ข่าว ณ วันที่ 13 มิ.ย. 59 เวลา 11:33 น. โดย super