651 )เข้าพบท่านนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองถ้องถิ่น

วันพุธที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เดินทางเข้าพบท่านนรภัทร  ปลอดทอง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อขอบคุณท่านในการสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  ที่กรุงเทพมหานครเข้าพบท่านนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองถ้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 08 มิ.ย. 59 เวลา 16:57 น. โดย super