650 )เข้าพบท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความั่นคงกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าพบเพื่อขอบคุณและขอคำแนะนำในการปฏิบัติราชการ  ที่กระทรวงมหาดำทย  กรุงเทพมหานครเข้าพบท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความั่นคงกระทรวงมหาดไทย

ข่าว ณ วันที่ 08 มิ.ย. 59 เวลา 13:17 น. โดย super