649 )ต้อนรับร้อยโทหรัณย์ เทียนครบ ผู้บังคับหน่วยงานฯกองพันทหารช่างที่ ๕๑

วันอังคารที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ให้การต้อนรับร้อยโทหรัณย์  เทียนครบ  ผู้บังคับหน่วยงานฯกองพันทหารช่างที่  ๕๑  กรมหทารช่าง  จว.ร.บ.  และนำสำรวจเส้นทางส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  เพื่อส่งไปยังอ่างเก็บน้ำหนองกก  หมู่ ๘  ตำบลบัลลังก์  เพื่อทำการประมาณการสำหรับการพัฒนาและขุดลอก  ต่อไปต้อนรับร้อยโทหรัณย์ เทียนครบ ผู้บังคับหน่วยงานฯกองพันทหารช่างที่ ๕๑

ข่าว ณ วันที่ 07 มิ.ย. 59 เวลา 16:50 น. โดย super