648 )นายกเทศมนตรีและนางวราภรณ์ฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อจอย

วันอังคารที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยนางวราภรณ์  อิ่มแสงจันทร์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  และคณะ  ได้เข้ากราบนมัสการขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับท่านพระครูอนุวัตรชินวงศ์  (หลวงพ่อจอย  ชินวังโส)  ที่วัดโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีและนางวราภรณ์ฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อจอย

ข่าว ณ วันที่ 07 มิ.ย. 59 เวลา 10:58 น. โดย super