647 )ต้อนรับนางชโนวาท ประจักษ์วงศ์ ประมงจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  นางชโนวาท  ประจักษ์วงศ์  ประมงค์จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายบุญหลาย  กุลนารัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการวางแผนการจัดทำแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำ  แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ  และประมงพื้นบ้าน  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคู  ร่วมให้การต้อนรับและร่วมวางแผนงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบัลลังก์  และโรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับนางชโนวาท ประจักษ์วงศ์ ประมงจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 07 มิ.ย. 59 เวลา 16:40 น. โดย super