646 )ประชุมสมาชิกกลุ่มโรงเรียนเกษตรกรมันสัมปะหลัง

วันจันทร์ที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายจักพรรดิ์  วุ้นสีแซง  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงการเกษตรนครราชสีมา  ให้เกียรติมาบรรยายและให้ความรู้แก่สมาชิกโรงเรียนเกษตรกรมันสัมปะหลัง  ครั้งที่ ๒  โดยมีคุณยุพวัลย์  ชมชื่นดี  เกษตรอำเภอโนนไทย  และคณะเป็นหน่วยดำเนินการ  พร้อมนี้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกเกษตรกรฯ  ร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยาย  พร้อมรับมอบปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และหารือการจัดทำแปลง/ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ  ณ  ศาลาประชาคม  และแปลงสาธิตโรงเรียนมันสัมปะหลัง  บ้านเมืองเก่า  หมู่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประชุมสมาชิกกลุ่มโรงเรียนเกษตรกรมันสัมปะหลัง

ข่าว ณ วันที่ 06 มิ.ย. 59 เวลา 14:26 น. โดย super