643 )ต้อนรับท่านทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ต้อนรับท่านทองเปลว  กองจันทร์  รองอธิบดีกรมชลประทาน  ท่านชิตชนก  สมประเสริฐ  ผอ.สำนักชลประทานที่ ๘  และท่านเทิดพงศ์  ไทยอุดม  ผอ.ชลประทานนครราชสีมา  ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และลุ่มน้ำลำเชียงไกร  ตามที่  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กรุณาอนุมัติให้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๖๐  ณ  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)ต้อนรับท่านทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน

ข่าว ณ วันที่ 04 มิ.ย. 59 เวลา 10:21 น. โดย super