640 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  นายรังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขต ๑๑  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครูบุคลากร  เข้าพบนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อรายงานการดำเนินงานการเตรียมการต้อนรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปิดป้ายอาคาร  “สิริวิทยาทร”  ในวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 01 มิ.ย. 59 เวลา 8:43 น. โดย super