639 )ลงทะเบียนรับโค-กระบือของพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลบัลลังก์

เมื่อวันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๔๕  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้แสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ  ที่ได้มาทำสัญญาเพื่อรับโค-กรบือไปเลี้ยง  โดยนายกเทศมนตรีรู้สึกภูมิใจที่พี่น้องชาวตำบลบัลลังก์  ได้มีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงโค  เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม  อีกอย่างยังได้รับการช่วยเหลือและให้การดูแลจากปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  และปศุสัตว์จังหวัดนคราชสีมาอีกด้วยลงทะเบียนรับโค-กระบือของพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 01 มิ.ย. 59 เวลา 13:07 น. โดย super