637 )ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวช่อง ๘ ประเด็นสนับสนุนและผลักดันโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ

วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง ๘  ประเด็นการสนับสนุนและผลักดันโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ  และลุ่มน้ำลำเชียงไกรโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำให้  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประกาศสนับสนุนโครงการและอนุมัติฯ  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี  ๒๕๖๐  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวช่อง ๘ ประเด็นสนับสนุนและผลักดันโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ

ข่าว ณ วันที่ 02 มิ.ย. 59 เวลา 12:14 น. โดย super