636 )นายกเทศมนตรีฯ และคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ผู้ใหญ่บ้าน  ปลัดเทศบาล  เดินทางเพื่อเข้าพบกับท่านวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อขอบคุณท่านผู้ว่าฯ  ที่ท่านได้ทุ่มเททุกสรรพกำลังในการผลักดันโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ  และลุ่มน้ำลำเชียงไกร  ทำให้ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีประกาศสนับสนุนโครงการฯ  พร้อมอนุมัติงบประมาณดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๖๐นายกเทศมนตรีฯ และคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 01 มิ.ย. 59 เวลา 13:10 น. โดย super