634 )นายกเทศมนตรีฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลบัลลังก์

เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๑๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ทำพิธีมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  พร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในตำบลบัลลังก์ทุกท่านให้ระวังอุบัติเหตุจากเหตุวาตภัย  นายกเทศมนตรีฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 15:57 น. โดย super