630 )นายกเทศมนตรีร่วมเตรียมงานต้อนรับนายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมการเตรียมงานต้อนรับพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  และคณะ  ในการตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ  และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  เขื่อนลำพระเพลิง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมเตรียมงานต้อนรับนายกรัฐมนตรี

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ค. 59 เวลา 9:17 น. โดย super