628 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรมสังเวชวัดโนนเจดีย์

เมื่อวันพุธที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรมสังเวช  ณ  วัดโนนเจดีย์  หมู่ที่  ๑  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมพิธีดังกล่าวนายกเทศมนตรีร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรมสังเวชวัดโนนเจดีย์

ข่าว ณ วันที่ 18 พ.ค. 59 เวลา 10:37 น. โดย super