627 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รับเกีียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมสมาชิกโรงเรียนข้าวโพด  จำนวน  ๒๐๐  ราย  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปี  ๒๕๕๙  (ครั้งที่ ๒)  และมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  ๕๐๐  กิโลกรัม  ดำเนินการในพื้นที่  ๑๐๐  ไร่  ดำเนินการโดยท่านยุพวัลย์  ชมชื่นดี  เกษตรอำเภอโนนไทย  เป็นหน่วยดำเนินการ  สำนักงานพัฒนาที่ดินนครราชสีมา  บริษัทเจริญโภคภัณอาหารสัตว์ร่วมให้ความรู้  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ  เทศบาลตำบลบัลลังก์   และเวลา  ๑๒.๐๐ น.  นายกเทศมนตรีและคณะได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  โดยท่านสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นเจ้าภาพ  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ท่านชิตชนก  สมประเสริฐ  ผอ.สำนักงานชลประทานที่ ๘  ท่านเทิดพงศ์  ไทยอุดม  ผอ.โครงการชลประทานนครราชสีมา  ได้รับเกียรติร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่คณะฯในครั้งนี้ด้วย  ณ  ภัตตาคารเสียวเสี้ยว  ตำบลในเมือง  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีเป็นประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ค. 59 เวลา 13:28 น. โดย super