626 )นายกเทศมนตรีเข้าพบนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้เข้าพบนายสุวิทย์  คำดี  ที่ปรึกษาความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย  พร้อมนี้ท่านได้นำคณะผู้บริหาร  เข้าพบท่านจักรินทร์  จักกะพาก  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และท่านนรภัทร  ปลอดทอง  รองอธิบดีฯ  เพื่อให้คำแนะนำข้อราชการและการจัดทำงบประมาณ  ณ  ห้องปฏิบัติราชการท่านอธิบดีฯนายกเทศมนตรีเข้าพบนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย

ข่าว ณ วันที่ 13 พ.ค. 59 เวลา 16:00 น. โดย super