625 )การปรับพื้นที่โรงเรียนบึงคำคูตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวัันพุธที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ร่วมกับผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  พี่น้องประชาชนในพื้นที่  ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด  ปรับพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติต่อไปการปรับพื้นที่โรงเรียนบึงคำคูตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว ณ วันที่ 11 พ.ค. 59 เวลา 15:32 น. โดย super