624 )นายกเทศมนตรีร่วมทำปุ๋ยหมักบ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๔

เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ร่วมทำปุ๋ยหมักที่ลานตากบ้านกุดเวียน  หมู่ที่ ๔  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี  โดยมีพี่น้องชาวบ้านกุดเวียน  ผู้นำ  ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินงานในครั้งนี้นายกเทศมนตรีร่วมทำปุ๋ยหมักบ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๔

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ค. 59 เวลา 10:12 น. โดย super