623 )นายกเทศมนตรีร่วมหว่านข้าว และบริการแจกน้ำให้กับโรงเรียนบึงคำคู

เมื่อวันจันทร์ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ร่วมหว่านข้าวในแปลงนาของพี่น้องชาวบ้านกุดเวียน  หมู่ที่  ๔  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชน  หลังจากนั้นเวลา  ๑๗.๒๐ น.  นายกเทศมนตรีได้เดินทางไปบริจาคน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนบึงคำคู  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีนำ้ในการทำกิจกรรมต่างๆ  โดยได้รับความต้อนการต้อนรับจาก ผอ.ประเสริฐ  เพ็งด้วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคู  และคณะครูให้การต้อนรับ  ทั้งนี้นายกเทศตรีพร้อมเตรียมการให้การช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  เต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปนายกเทศมนตรีร่วมหว่านข้าว และบริการแจกน้ำให้กับโรงเรียนบึงคำคู

ข่าว ณ วันที่ 09 พ.ค. 59 เวลา 12:46 น. โดย super