622 )ต้อนรับคุณศุภเกียรติ เมฆสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ สนง.ชป.8

ต้อนรับคุณศุภเกียรติ เมฆสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ สนง.ชป.8วันจันทร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ให้เกียรติต้อนรับคุณศุภเกียรติ  เมฆสินธุ์  หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ  สำนักงานชลประทานที่ ๘  จังหวัดนครราชสีมา  และคุณมิฑิตา  เพ็ชรจะบก  ฝสบ.คป.๙  และส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้เดินทางมาตรวจสอบและพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรโดยมีคณะผู้บริหาร  ผอ.กองช่างร่วมให้การต้อนรับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ค. 59 เวลา 14:37 น. โดย super