621 )ประชุม อสม. อปพร. เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี

ประชุม อสม. อปพร. เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พณฯท่านนายกรัฐมนตรีวันอังคารที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การต้อนรับ  พณฯ ท่านพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว  เพื่อซักซ้อมและชี้แจงแนวทางในการต้อนรับ

ข่าว ณ วันที่ 03 พ.ค. 59 เวลา 16:55 น. โดย super