620 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรมพุทธานุภาพ

นายกเทศมนตรีร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรมพุทธานุภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เดินทางไปร่วมงานพิธียกช่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรมพุทธานุภาพ  ณ  วัดบ้านนา  ตำบลวังโพธิ์  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายสุวิทย์  คำดี  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธี  พร้อมผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  พี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก

ข่าว ณ วันที่ 01 พ.ค. 59 เวลา 16:34 น. โดย super