618 )ประชุมเตรียมการต้อนรับ พณฯ ท่านพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เป็นเกียรติต้อนรับนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ที่เดินทางมาประชุมเตรียมการต้อนรับ  พณฯ  ท่านพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ที่จะเดินทางมายังพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเชียไกร  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายอำเภอโนนไทย  หัวหน้าส่วนราชการหลายส่วน  เข้าร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่โรงเรียนบึงคำคูดูโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริง  และดูพื้นที่แปลงสาธิตอ้อย  (โรงเรียนอ้อย)  ประชุมเตรียมการต้อนรับ พณฯ ท่านพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าว ณ วันที่ 28 เม.ย. 59 เวลา 12:27 น. โดย super