617 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูโรงเรือนเลี้ยงโคและการทำความสะอาดถนนสองข้างทาง

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๒๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้ลงพื้นที่่ดูการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโค  ที่เกษตรกรในตำบลได้รวมกลุ่มกันพร้อมทั้งดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พนักงานที่ช่วยกันทำความสะอาดถนนสองข้างทางสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูโรงเรือนเลี้ยงโคและการทำความสะอาดถนนสองข้างทาง

ข่าว ณ วันที่ 25 เม.ย. 59 เวลา 16:19 น. โดย super