614 )การประชุมโรงเรียนข้าวโพด และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

เมื่อวันอังคารที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมตามโครงการโรงเรียนข้าวโพดเพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านข้าวโพด  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่นิยมปลูกกัน  เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรดังกล่าว  มีผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  พี่น้องเกษตรกรในตำบลให้ความสนใจ  การประชุมโรงเรียนข้าวโพด และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์            

ข่าว ณ วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 10:05 น. โดย super