613 )กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

วันจันทร์ที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาองค์กรสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  การจัดการความรู้ (KM)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมโคราช  อาคารสิริวิทยาธร  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  คณะครูศูนย์ศึกษาพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ข่าว ณ วันที่ 18 เม.ย. 59 เวลา 10:38 น. โดย super