612 )พิธีรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอโนนไทย

วันจันทร์ที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ปลัดเทศบาล  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  และภรรยา  โดยมีผู้นำในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทยร่วมพิธีดังกล่าว  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนไทย  โดยมีการจัดงานพิธีดังกล่าวเป็นประจำทุกปีพิธีรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 11 เม.ย. 59 เวลา 11:27 น. โดย super