611 )โครงการวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันอังคารที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้จัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ผู้จัดงานได้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์   นายอำเภอโนนไทย  ประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว  ในงานมีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้ร่วมกันทั้ง  ๑๙  หมู่บ้าน  พร้อมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่จัดเป็นประจำทุกปี     พร้อมนี้ทางคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้จัดผ้าป่าเพื่อสบทบทุนจัดซื้อ  จัดหา  อุปกรณ์ต่างๆ  อำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ฯดังกล่าว  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนในตำบลบัลลังก์  ทั้งนี้เทศบาลตำบลบัลลังก์  จะดำเนินการจัดวันผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในตำบลเป็นประจำทุกปี  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบต่อไปโครงการวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 05 เม.ย. 59 เวลา 9:58 น. โดย super