610 )งานเทศกาลกินตาลของดีอำเภอโนนไทย

วันพฤหัสบดีที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินตาลของดีอำเภอโนนไทย  โดยส่งขบวนผลิตผลทางการเกษตรจัดริ้วขบวนร่วมกับตำบลในอำเภอโนนไทย  อย่างสวยงาม  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรพันธ์  ดิสมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงานเทศกาลกินตาลของดีอำเภอโนนไทย ระหว่างวันที่  ๗-๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย  มีส่วนราชการ  พี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนไทยร่วมงานเป็นจำนวนมากงานเทศกาลกินตาลของดีอำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 07 เม.ย. 59 เวลา 17:13 น. โดย super