607 )ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙  ในหัวข้อเรื่องการเตรียมงานมอบโคให้กับพี่น้องประชาชนในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  และการเตรียมงานวันผู้สูงอายุเทศบาลในวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  และการเตรียมงานเทศกาลกินตาลของดีอำเภอโนนไทยในวันที่  ๗-๘  เมษายน  ๒๕๕๙  โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานในครั้งนี้ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 31 มี.ค. 59 เวลา 12:42 น. โดย super