606 )ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเลี้ยงโคในพื้นที่ตามโครงการบัลลังก์โมเดล

วันอังคารที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  เจ้าหน้าที่กองเกษตรเทศบาล  ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมในการเลี้ยงโค  ตามโครงการบัลลังก์โมเดล  ณ  โนนเจดีย์  หมู่ที่ ๑  บ้านคูเมือง  หมู่ที่  ๓  บ้านสระขุด  หมู่ที่  ๑๔  และบ้านโนนเจดีย์พัฒนา  หมู่ที่  ๑๙  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมมีการประชุมและสอบถามความต้องการในการเลี้ยงอย่างจริงจังต่อไปลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเลี้ยงโคในพื้นที่ตามโครงการบัลลังก์โมเดล

ข่าว ณ วันที่ 29 มี.ค. 59 เวลา 13:36 น. โดย super