604 )การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เดินทางไปร่วมต้อนรับนายสุธี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน  ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  พร้อมกับนำเสนอการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย  โดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  เพื่อเพิ่มการกับเก็บน้ำให้ได้มายิ่่งขึ้น  เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนทั้งอำเภอโนนไทย  และอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อไปการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 24 มี.ค. 59 เวลา 13:14 น. โดย super