603 )อำเภอยิ้ม……….เคลื่อนที่ ณ บ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชนบ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  ๑๒  ได้ให้เกียรติต้อนรับนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ประธานในพิธีตามโครงการอำเภอยิ้ม……เคลื่อนที่  โดยเดือนนี้ได้ลงพื้นที่บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดในอำเภอโนนไทย  ได้มาพบปะและให้ความรู้ต่างๆ  กับพี่น้องประชาชน  เช่น  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาอำเภอโนนไทย  ประมงอำเภอ  เกษตรอำเภอ  สัสดีอำเภอฯ  เพื่อเป็นการบริการประชาชนถึงพื้นที่ต่อไปอำเภอยิ้ม……….เคลื่อนที่ ณ บ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 22 มี.ค. 59 เวลา 14:22 น. โดย super