601 )ประชุมการจัดทำแก๊ซจากมูลสัตว์โดยพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ชาวบ้านผู้ให้ความสนใจ  ได้ร่วมต้อนรับพลังงานจังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้ลงพื้นที่พร้อมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดทำแก๊ซจากมูลสัตว์  โดยได้ลงพื้นที่จริงเพื่อดูขนาด  และจุดก่อสร้างของฟาร์มเลี้ยงหมู  ณ  บ้านคูเมืองใหม่  หมู่ที่ ๑๘  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งถ้ามีการดำเนินงานเสร็จสิ้นก็จะมีแก๊ซหุงต้ม  และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และประหยัดพลังงาน  โดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากประชุมการจัดทำแก๊ซจากมูลสัตว์โดยพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 18 มี.ค. 59 เวลา 9:25 น. โดย super