600 )นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์การประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

วันพุธที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากปริงนิวส์  เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ด้วยพื้นที่ดังกล่าวได้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในช่วงสิบปี  มีแนวโน้มที่ทางตำบลบัลลังก์จะประสบภัยแล้งถ้าฝนไม่ตกมาในปีนี้  และน้ำในสระประปาหมู่บ้านต่างๆทั้ง  ๑๙  หมู่บ้านแห้งลง  จะทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งตามมาอย่างหนักนายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์การประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

ข่าว ณ วันที่ 09 มี.ค. 59 เวลา 17:24 น. โดย super