599 )พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดบัลลังก์เกมส์ คร้ังที่ ๓๖

วันพุธที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาบัลลังก์เกมส์  ครั้งที่  ๓๖  พร้อมกล่าวขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน  นักกีฬา  และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์  ทำให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และพร้อมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  บัลลังก์เกมส์  ครั้งที่  ๓๗  ประจำปี  ๒๕๖๐  ต่อไป    พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดบัลลังก์เกมส์ คร้ังที่ ๓๖

ข่าว ณ วันที่ 16 มี.ค. 59 เวลา 16:40 น. โดย super