นายกเทศมนตรี ให้กำลังใจผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจจากการลอกตาต้อกระจก ออกเยี่ยมผู้พิการและประชุมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

         วันที่ 10 สิงหาคม 2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ  ดังนี้
เวลา 08.30 น. บริการยานพาหนะส่งผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจหลังจากการลอกต้อกระจกตา  ณ  เทศบาลตำบลบัลลังก์
เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมผู้พิการและป่วยออทิสติก มอบปัจจัยและสิ่งของรายนายสมรถ ระสูงเนิน  ณ  บ้านคูเมืองใหม่  หมู่  18
เวลา 09.30 น. เป็นประธานการประชุมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ณ  รพ.สต.คูเมือง   หมู่  3
ข่าว ณ วันที่ 10 ส.ค. 66 เวลา 10:24 น. โดย ทต.บัลลังก์