598 )พิธีเปิดงานกีฬาบัลลังก์เกมส์ ครั้งที่ ๓๖

วันเสาร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “บัลลังก์เกมส์  ครั้งที่  ๓๖”  ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบัลลังก์  (บ้านคูเมือง)  มีหมู่บ้านทั้ง  ๑๙  หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทกีฬา  เพื่อสร้างความสามัคคีในตำบลบัลลังก์พิธีเปิดงานกีฬาบัลลังก์เกมส์ ครั้งที่ ๓๖

ข่าว ณ วันที่ 12 มี.ค. 59 เวลา 9:03 น. โดย super